Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 122
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Glucos B. Braun 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Glucos Fresenius Kabi 50, 100, 200, 300 mg-ml infuusioneste SPC 2020-04-30.doc

PL

Resepti

Glucosamin Orifarm 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-13

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06 Uusi

PL

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli SPC 2015-09-14

PL

Resepti

Glucose-Na-K Baxter 50 mg-ml, infuusioneste,liuos, SPC 2020-02-27.docx

PL

Resepti

Glucosteril 100 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-06-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glustin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glycophos infuusiokonsentraatti SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Glycopyrronium Martindale 200 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-03-14

PL

Resepti

Glycostigmin injektioneste SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Glykopyrroniumbromidi Accord 200 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx Uusi

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos SPC 2020-05-14.docx Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GONAL-f - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Gonapeptyl 0,1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-03-12 Uusi

PL

Resepti

Granisetron Baxter (ent. Granisetron Claris) 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-27

PL

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2012-06-11

PL

Resepti

Granocyte 0.105 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-11-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granpidam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grasustek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Grazax 75000 SQ-T, tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >