Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 124
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kanuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kapruvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Karvezide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Katapekt oraaliliuos PL 2021-01-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kauliv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-13

SPC

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2023-03-13

SPC

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-18

SPC

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2022-01-18

SPC

Resepti

Kefexin 50 mg-ml, 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten PL 2022-01-18

SPC

Resepti

Kefexin 50 mg-ml, 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten PL 2022-01-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kengrexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kentera (ent. Oxybutynin Nicobrand) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Keppra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kerendia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Kesimpta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Kestine 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2023-07-06

SPC

Resepti

Kestine 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2023-07-06

SPC

Resepti

Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-08-27

SPC

Itsehoito

Kestine Lyo 10 mg tabletti, kylmäkuivattu OTC PL 2021-08-27

SPC

Resepti

Kestine Lyo 10 mg tabletti, kylmäkuivattu Rx PL 2021-08-27

SPC

Itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti, kylmäkuivattu OTC PL 2021-08-27

SPC

Resepti

Kestine Lyo 20 mg tabletti, kylmäkuivattu Rx PL 2021-08-27

SPC

Itsehoito

Kestox 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2022-11-30

SPC

Resepti

Kestox 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2022-11-30

SPC

Itsehoito

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen OTC PL 2022-11-30

SPC

Resepti

Kestox 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL Rx 2022-11-30

SPC

Resepti

Ketamin Abcur 10 mg-ml, 50 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-22.doc

SPC

Resepti

Ketanest-S 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-10-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >