Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 123
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 100 mg/ml infuusioneste, liuos PL 2018-05-02

SPC

Resepti

Glucos Baxter Viaflo 50 mg-ml infuusioneste PL 2023-05-19

SPC

Resepti

Glucos Fresenius Kabi 50 mg-ml, 100 mg-ml, 200 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2024-02-05

SPC

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-06

SPC

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen PIL 2021-05-06

SPC

Resepti

Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapseli PIL 2023-03-24

SPC

Resepti

Glucose-Na-K Baxter 50 mg-ml, infuusioneste, liuos PL 2024-04-17

SPC

Resepti

Glucosteril 100 mg-ml infuusioneste PL 2018-05-02

SPC

Resepti

Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2024-02-05

SPC

Resepti

Glycopyrronium Martindale 200 mikrog-ml injektioneste PL 2021-01-04

SPC

Resepti

Glycostigmin injektioneste PL 2020-03-04

SPC

Resepti

Glykopyrroniumbromidi Accord 200 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2023-10-09

SPC

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2024-06-12

SPC

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos PL 2024-06-12

SPC

Resepti

Glyronul 0,2 mg-ml injektioneste, liuos, PL 2022-09-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Glyxambi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Golpimec 0.5 mg kapseli, kova pakkausseloste 2022-02-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
GONAL-f - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Gonapeptyl 0,1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-03-12

SPC

Resepti

Gonasi Set injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2024-02-02

SPC

Resepti

Granisetron Baxter 1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-10-06

SPC

Resepti

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg-ml injektioneste PL 2021-09-17

SPC

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-04-01

SPC

Resepti

Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2023-01-23.doc

SPC

Resepti

Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletiti PL 2020-01-28

SPC

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti PL 2016-08-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granpidam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >