Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 126
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Gammanorm 165 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-11-11

SPC

Resepti

Gamunex 100 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2020-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ganfort - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil 9 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Gasterix (ent. Lansoprazole ratiopharm) 15 mg enterokapseli PL OTC 2019-03-15

SPC

Resepti

Gasterix (ent. Lansoprazole ratiopharm) 15, 30 mg enterokapseli PL 2019-03-15

SPC

Itsehoito

Gastrografin oraaliliuos PL 2018-09-26

SPC

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio PL 2018-09-04

SPC

Itsehoito

Gaviscon purutabletti PL 2014-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gazyvaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gazyvaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti PIL 2004-02-03

SPC

Resepti

Geepenil 606 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, Geepenil 6.06 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-03-10 Uusi

SPC

Resepti

Geepenil 606 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, Geepenil 6.06 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2021-03-10 Uusi

SPC

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-09-12

SPC

Resepti

Gefinitib Stada 250 tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-07-30

SPC

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2019-04-08

SPC

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-08-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gefitinib Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Gefitinib Orion 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen PIL 2021-03-30 Uusi

SPC

Resepti

Gelofusine 40mg-ml infuusioneste PL FI-SE 2021-01-29

SPC

Resepti

Geloplasma infuusioneste PL 2018-01-03

SPC

Resepti

Gemcitabin Sandoz 40 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-09-09 .docx

SPC

Resepti

Gemcitabine Accord 100 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-06-25

SPC

Resepti

Gemcitabine Sun 10 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2020-07-21.doc

SPC

Resepti

Gemkabi 38 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-09-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gencebok - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2020-07-15

SPC

Resepti

Gensumycin 40 mg-ml injektioneste, liuos PL 2021-03-11 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  |  Seuraavat 30   >