Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 53 kokonaismäärästä 53
Edelliset 30    |  1  2   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xigduo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xiliarx - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xilmac 1000mg-200mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ximluci - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xofigo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xofluza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xolair - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xonvea 10 mg - 10 mg enterotabletti SPC 2024-02-08

PL

Resepti

Xorox 30 mg-g silmävoide SPC 2021-02-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xospata - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xoterna Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xromi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xtandi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xultophy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xydalba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xylocain 100 mg-ml sumute iholle, liuos SPC 2018-06-29

PL

Resepti

Xylocain 100 mg/ml sumute iholle, liuos SPC 2022-01-13.doc

PL

Resepti

Xylocain 2% geeli, SPC 2023-11-06

PL

Resepti

Xylocain Dental Adrenalin 20 mg-ml + 12.5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2015-08-18.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xyrem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Xyzal 0.5 mg-ml oraaliliuos SPC 2022-07-14

PL

Resepti/itsehoito

Xyzal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-14

PL

Resepti/itsehoito

Xyzal 5 mg-ml tipat, liuos SPC 2022-07-14

Edelliset 30    |  1  2