Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 419
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Aggrastat 250 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2018-11-12

SPC

Resepti

Aggrastat 50 mikrog-ml infuusioneste, liuos PL 2018-11-12

SPC

Itsehoito

Agiocur rakeet PL 2019-12-09 Uusi

SPC

Resepti

Agiolax rakeet pakkausseloste 2019-08-23.doc Uusi

SPC

Resepti

Agomelatin Sandoz 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-06-05

SPC

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-05-13 Uusi

SPC

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-12

SPC

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-09

SPC

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-01-10

SPC

Resepti

Agrippal injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-08-19

SPC

Resepti

Aikum 20 mg-ml silmätipat, liuos PL 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aimovig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Airapy 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu PL 2020-02-25

SPC

Resepti

Airathon 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Airathon 4 mg purutabletti PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Airathon 4 mg rakeet PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Airathon 5 mg purutabletti PL 2019-10-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Airexar Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Airflusal Sprayhaler 25 mikrog_125 mikrog_annos, 25 mikrog_250 mikrog_annos inhalaatiosumute, suspensio PL 2017-09-04

SPC

Resepti

Airomir 0.1 mg-annos inhalaatiosumute PIL 2019-03-07

SPC

Resepti

Airomir Autohaler 0.1 mg-annos inhalaatiosumute PL 2019-03-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ajovy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Akineton 2 mg tabletti PL 2018-06-28

SPC

Resepti

Aklief 50 mcg-g emulsiovoide PL 2020-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Akynzeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alacare 8 mg lääkelaastari PL 2018-09-14

SPC

Resepti

Albetol 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2020-03-20

SPC

Resepti

Albetol 100 mg ja 200 mg tabletti PL 2018-05-29

SPC

Resepti

Albetol 100 mg tabletti PIL 2007-12-10

SPC

Resepti

Albetol 200 mg tabletti PIL 2007-12-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >