Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 411
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Addex-Natriumklorid 235 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2016-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adempas - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Adenocor 3 mg-ml injektioneste PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Adenosin Life Medical 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2015-11-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adenuric - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aderolio 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75mg ja 1 mg tabletti pakkausseloste 2019-08-16.doc Uusi

SPC

Resepti

ADIN 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu PIL 2016-03-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adjupanrix (ent. Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Adport 0.5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg, kapseli kova PIL 2019-05-15 Uusi

SPC

Resepti

Adrenalin 0.1 mg-ml injektioneste PL 2019-04-15

SPC

Resepti

Adrenalin 1 mg-ml injektioneste PL 2019-04-15

SPC

Resepti

Adrenalin Ethypharm 1 mg-ml, injektioneste, liuos PL 2019-04-29.doc

SPC

Resepti

Adrenalin Martindale Pharma 0.1 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-03-07

SPC

Resepti

Adrenalin Stragen 0.1 mg - ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-04-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adrovance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Adursal 150 mg tabletti PL 2018-04-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advagraf - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Advantan 0.1 prosenttinen emulsiovoide PL 2019-07-08 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adynovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerinaze - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aerivio Spiromax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Aerobec 50, 100 mikrog-annos inhalaatiosumute PIL 2019-03-07

SPC

Resepti

Aerobec Autohaler 50 ja 100 mikrog-annos inhalaatiosumute PIL 2019-03-07

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 10 mg-ml injektioneste, ampulli PL 2018-10-01

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 30 mg-ml injektioneste PL 2018-10-01

SPC

Resepti

Aethoxysklerol 5 mg-ml injektioneste PL 2018-10-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afinitor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aflunov - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >