Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 331 - 360 kokonaismäärästä 415
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Atacand 4, 8, 16 ja 32 mg tabletti PL 2018-12-20

SPC

Resepti

Atacand Plus 8-12.5 mg, 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg tabletti PL 2018-12-20

SPC

Resepti

Atarax 2 mg/ml siirappi PL 2017-02-21

SPC

Resepti

Atarax 25 mg tabletti PL 2017-02-21

SPC

Resepti

Atazanavir Accord 200 mg, 300 mg kapseli PL 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Atazanavir Stada 150 mg, 200 mg, 300 mg kapseli PL 2019-10-16

SPC

Resepti

Atenativ 500 ky, 1000 ky infuusiokuiva-aine ja liuotin PL 2019-05-13

SPC

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti PL 2019-04-26

SPC

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg ja 50 mg tabletti PL 2019-10-18

SPC

Resepti

Atomoxetin Orion 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg 100mg kapseli, kova PL 2018-04-17

SPC

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova PL 2019-03-27

SPC

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova PL 2018-07-13.doc

SPC

Resepti

Atorbir 10, 20, 40 mg tabletti PL 2019-09-11

SPC

Resepti

Atorvastatin Accord 10mg, 20mg, 40mg, 80mg tabletti PL 2019-12-27

SPC

Resepti

Atorvastatin Krka 10, 20, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-04

SPC

Resepti

Atorvastatin Krka 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-04

SPC

Resepti

Atorvastatin Orion (ent. Atorvastatin Ranbaxy) 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti PL 2019-07-01

SPC

Resepti

Atorvastatin Pfizer 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg kalvopäällysteiset tabletit PL 2019-09-19

SPC

Resepti

Atorvastatin ratiopharm (ent. Atorvaratio) 10, 20, 40, 80 mg tabletti PL 2019-05-02

SPC

Resepti

Atosiban Accord 37.5 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-03-12.doc

SPC

Resepti

Atosiban Accord 6,75 mg injektioneste, liuos esitäytetty ruisku PL 2019-11-28.docx

SPC

Resepti

Atosiban EVER Pharma 37.5mg-5ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten PL 2019-11-21

SPC

Resepti

Atosiban EVER Pharma 6.75mg-0.9ml injektioneste-liuos PL 2019-11-21

SPC

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten PL 2019-11-21

SPC

Resepti

Atosiban Stragen 37,5 mg-5 ml infuusiokonsentraatti PL 2016-06-28

SPC

Resepti

Atosiban Stragen 6,75 mg-0,9 ml injektioneste PL 2016-06-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Atovaquone Glenmark 150 mgml oraalisuspensio PL 2019-11-12.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >