Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 419
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Albuman (ent. Albumin SPR) 40 g-l ja 200 g-l infuusioneste PL 2019-07-10

SPC

Resepti

Albumin Baxalta 200 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-03-03

SPC

Resepti

Albumin Baxalta 50 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-03-03

SPC

Resepti

Albumin Behring 200 g_l infuusioneste liuos PL 2018-01-08.doc

SPC

Resepti

Albunorm 200 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-04-01

SPC

Resepti

Albunorm 250 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-04-01

SPC

Resepti

Albunorm 40 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-04-01

SPC

Resepti

Albunorm 50 g-l infuusioneste, liuos PL 2020-04-01

SPC

Resepti

Alburex 50 g-l 200 g-l infuusioneste PL 2014-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldara - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aldurazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alecensa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alendronat Bluefish 70 mg tabletti PL 2017-06-20

SPC

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti PL 2019-02-18

SPC

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-20

SPC

Resepti

Alendronat Sandoz 70 mg tabletti PL 2019-04-10

SPC

Resepti

Alfacalcidol Aristo (ent. Amneal) 0,25 mikrog, 0,5 mikrog, 1 mikrog kapseli, pehmeä PL 2019-10-22

SPC

Resepti

Alfacalcidol Orifarm kapseli PL 2016-06-29

SPC

Resepti

Alfentanil Kaleks 0.5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-09-12.doc

SPC

Resepti

Alfexodil 120 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2019-11-25

SPC

Itsehoito

Alfexodil 120 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, OTC PL 2019-11-25

SPC

Resepti

Alfexodil 180 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, PL 2019-06-24

SPC

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti PL 2019-09-09

SPC

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti PL 2018-12-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alimta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Alkeran 2 mg tabletti PL 2017-07-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alkindi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alli (ent. Orlistat GSK) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Allonol 100, 300 mg tabletti PL 2020-03-06

SPC

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti PL 2019-06-24

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >