Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 361 - 390 kokonaismäärästä 419
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Atosiban EVER Pharma 75mg-10ml infuusiokonsentraatti-liuosta varten PL 2019-11-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atosiban SUN - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Atovaquone Glenmark 150 mgml oraalisuspensio PL 2019-11-12.doc

SPC

Resepti

Atovaquone-Proguanil Glenmark 250-100 mg tabletti PL 2019-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atriance - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Atrodual sumutinliuos PL 2020-01-31

SPC

Resepti

Atropin 1 mg-ml injektioneste PL 2020-03-24

SPC

Resepti

Atropin Stragen 0.1 mg-ml injektioneste PL 2015-03-16

SPC

Resepti

Atropin Stragen 0.2 mg-ml injektioneste PL 2016-06-16

SPC

Resepti

Atrovent 0.25 mg/ml sumutinliuos PL 2019-12-31

SPC

Resepti

Atrovent Comp Eco 20-50 mikrog-annos inhalaatiosumute PL 2014-10-07

SPC

Resepti

Atrovent Comp sumutinliuos kerta-annossäiliössä PL 2014-10-07

SPC

Resepti

Atrovent Eco 20 mikrog/annos inhalaatiosumute PIL 2020-02-11

SPC

Resepti

Atrovent Nasal 21 mikrog-annos nenäsumute PL 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atsasitidiini Celgene - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti PL 2018-06-28

SPC

Resepti

Attentin 5 mg tabletti PL 2018-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aubagio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Augmentin 875 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-27

SPC

Resepti

Aurorix 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avamys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Avastin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-12-16

SPC

Resepti

Avelox 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-12.docx Uusi

SPC

Resepti

Avelox 400 mg-250 ml infuusioneste, liuos PL 2020-03-12.docx Uusi

SPC

Resepti

Avezil 10 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2011-09-09

SPC

Resepti

Avezil 5 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2011-09-09

SPC

Resepti

Avitcid 0.025, 0.05 prosenttinen emulsiovoide PL 2018-09-27

SPC

Resepti

Avodart 0.5 mg kapseli PL 2017-12-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >