Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N06B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 26 kokonaismäärästä 26
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atomoxetin Orion 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2020-01-31

PL

Resepti

Atomoxetine Accord 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapseli, kova SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Atomoxetine Stada 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg kapseli, kova SPC 2020-04-30

PL

Resepti

Attentin 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2018-06-28

PL

Resepti

Attentin 5 mg tabletti SPC 2018-06-25

PL

Resepti

Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti 2020-05-15

PL

Resepti

Elvanse 20 mg, 30 mg, 40mg, 50mg, 60mg, 70mg kapseli, kova SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Elvanse Adult 30 mg, 50 mg, 70 mg kapseli, kova SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Equasym Retard 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Equasym Retard 40 mg, 50 mg, 60 mg depotkapseli, kova SPC 2020-03-16

PL

Resepti

Medikinet 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-08-25 Uusi

PL

Resepti

Medikinet CR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-08-25 Uusi

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18, 27, 36, 54 mg depottabletti SPC 2019-10-31

PL

Resepti

Methylphenidate Orion 18 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-08-26

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti 2020-08-26

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Nootropil 1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Peyona - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Raxone - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ritalin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Ritalin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Ritalin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC2020-09-01 Uusi

PL

Resepti

Strattera 10, 18, 25, 40, 60, 80, 100 mg kapseli SPC 2015-05-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sunosi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi