Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N06AB10


Valmisteyhteenvedot 1 - 10 kokonaismäärästä 10
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Cipralex 20 mg-ml tipat SPC 2018-06-21

PL

Resepti

Cipralex 5, 10, 15, 20 mg tabletti SPC 2018-04-24

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10, 20 mg tabletti SPC 2019-07-25

PL

Resepti

Escitalopram Actavis 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-23 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Krka 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-30 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Navamedic (ent. Escitalopram Aspen) 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-09

PL

Resepti

Escitalopram Orion 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-05 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-16

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2019-09-30 Uusi

PL

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-09 Uusi