Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N04BA*


Valmisteyhteenvedot 1 - 18 kokonaismäärästä 18
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit SPC 2017-06-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Corbilta (ent. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Duodopa 20 mg-ml-5 mg ml geeli suoleen SPC 2020-05-27.docx Uusi

PL

Resepti

Flexilev 5 mg-1.25 mg dispergoituva tabletti annostelulaitteeseen SPC 2017-11-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inbrija - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kardopal 100 mg-25 mg tabletti SPC 2020-07-07.doc

PL

Resepti

Kardopal 200 mg-50mg depottabletti SPC 2020-07-07.doc

PL

Resepti

Lecigon 20 mg-ml + 5 mg-ml + 20 mg-ml geeli suoleen SPC 2019-11-01

PL

Resepti

Levocar 200 mg-50 mg depottabletti SPC 2019-07-03

PL

Resepti

Levodopa-Carbidopa-Entacapone Accord 50 mg-12.5 mg-200 mg, 75 mg-18.75 mg-200 mg, 100 mg-25 mg-200 mg, 125 mg-31.25 mg-200 mg, 150 mg-37.5 mg-200 mg, 200 mg-50 mg-200 mg, tabletti SPC 2020-10-21 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg ja 200 mg-50 mg tabletit SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Madopar Quick 100 mg-25 mg liukeneva tabletti SPC 2019-03-20

PL

Resepti

Pentiro 50-12.5-200 mg, 100-25-200 mg, 150-37.5-200 mg, 175-43.75- 200 mg, 200-50-200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-01

PL

Resepti

Sinemet 12.5 mg-50 mg, 25 mg-100 mg tabletti SPC 2018-08-24

PL

Resepti

Sinemet Depot 50 mg-200 mg depottabletti SPC 2020-03-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Stalevo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi