Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02AB03


Valmisteyhteenvedot 1 - 10 kokonaismäärästä 10
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-03-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Effentora - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fentanyl Hexal 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2013-08-09

PL

Resepti

Fentanyl ratiopharm 12 µg-tunti, 25 µg-tunti, 50 µg-tunti, 75 µg-tunti, 100 µg-tunti, depotlaastari SPC 2022-06-08 Uusi

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 100 mikrog., 200 mikrog., 300 mikrog., 400 mikrog., 600 mikrog., 800 mikrog. resoribletti SPC 2021-06-16.docx

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 12.5 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 50 mikrog-tunti, 75 mikrog-tunti, 100 mikrog-tunti depotlaastari 2021-11-11

PL

Resepti

Fentanyl Stada 12 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 50 mikrog-tunti, 75 mikrog-tunti, 100 mikrog-tunti depotlaasatari SPC 2022-02-09 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Matrifen 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-02-22.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi