Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: N02AA01


Valmisteyhteenvedot 1 - 11 kokonaismäärästä 11
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Morphine Orion 20 mg-ml injektioneste SPC 2020-07-10

PL

Resepti

Morphine Unimedic 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-07-18

PL

Resepti

Oramorph 2 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampulissa SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Oramorph 6 mg-ml oraaliliuos kerta-annosampullissa 2021-02-03

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml infuusioneste SPC 2021-02-05

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-13.doc

PL

Resepti

Sendolor 1 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml injektioneste SPC 2021-02-05