Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: M01AH*


Valmisteyhteenvedot 1 - 16 kokonaismäärästä 16
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Arcoxia 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-04-29

PL

Resepti

Celebra 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-06-16

PL

Resepti

Celecoxib Orion 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-08-21 Uusi

PL

Resepti

Celecoxib Pfizer 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-09-05

PL

Resepti

Celecoxib Sandoz 100 mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2020-06-01

PL

Resepti

Celecoxib STADA 100mg, 200 mg kapseli, kova SPC 2019-11-25.docx

PL

Resepti

Coxiloc 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällystetty SPC 2017-07-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dynastat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Etoricoxib Krka 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-17

PL

Resepti

Etoricoxib Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Etoricoxib Orion 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-03

PL

Resepti

Etoricoxib ratiopharm 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-07-28

PL

Resepti

Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopöäällysteinen SPC 2017-01-10

PL

Resepti

Etoricoxib Stada 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09