Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: L01D*


Valmisteyhteenvedot 1 - 23 kokonaismäärästä 23
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bleomycin Accord 15000 IU injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-02-19

PL

Resepti

Bleomycin Baxter injektio-infuusiokuiva-aine SPC 2016-05-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caelyx pegylated liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Doxorubicin Accord 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Doxorubicin Ebewe 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-20 .docx

PL

Resepti

Doxorubicin Medac 2mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2020-06-17.docx

PL

Resepti

Epirubicin Accord 2 mg-ml injektio/infuusioneste, liuos SPC 2019-05-03

PL

Resepti

Epirubicin Actavis 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-06-04

PL

Resepti

Epirubicin Ebewe 2 mg ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-08 .doc

PL

Resepti

Epirubicin Medac 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Idarubicin Accord 5 mg-5ml, 10 mg-10 ml, 20 mg-20 ml injektioneste, liuos SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Mitomycin Accord 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Mitomycin medac 1 mg-ml injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten-virtsarakkoon SPC 2016-09-27

PL

Resepti

Mitomycin Medac 40 mg jauhe ja liuotin liuosta varten, virtsarakkoon SPC 20120-08-17

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitomycin Substipharm 20 mg jauhe ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon SPC 2019-08-05

PL

Resepti

Mitoxantron Accord 2 mg-ml, infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2018-11-19

PL

Resepti

Mitoxantron Ebewe 2 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-05-13.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Myocet liposomal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Novantrone 2 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-10-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pixuvri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Zavedos 5 mg kapseli, kova SPC 2020-06-24.doc

PL

Resepti

Zavedos Injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 24-06-2020.doc