Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J07B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 58
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adjupanrix (ent. Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aflunov - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Afluria injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2018-06-01

PL

Resepti

Agrippal injekstioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ambirix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Avaxim injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2019-09-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cervarix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Dengvaxia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Efluelda 60 mikrog-0.7 ml injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-05-07.doc

PL

Resepti

Encepur 1.5 mikrog-annos injektioneste, suspensio SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Encepur Lapset 0.75 mikrog-0.25 ml injektioneste, suspensio SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Engerix-B 10 mikrog-0.5 ml injektioneste esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2015-07-27

PL

Resepti

Engerix-B 20 mikrog-ml injektioneste esitäytetyssä ruiskussa tai injektiopullossa SPC 2016-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ervebo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fendrix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluad Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fluarix Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Flucelvax Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fluenz Tetra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Foclivia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Gardasil 9 - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Havrix 1440 ELISA U/ml injektioneste, suspensio SPC 2018-09-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HBVaxPro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Imovax Polio injektioneste, suspensio SPC 2018-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imvanex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Influvac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-08

PL

Resepti

Influvac Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku SPC 2020-04-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ixiaro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
M-M-RVAXPRO - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  |  Seuraavat 30   >