Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J05*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 156
  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abacavir Accord 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-26

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord (ent Iviverz) 600 mg-300 mg tabletti SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-18

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Abakavir-Lamivudin Mylan Pharma 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-06

PL

Resepti

Aciclovir Accord 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-02

PL

Resepti

Aciclovir Pfizer (ent.Hospira) 25 mg/ml infuusiokonsentraatti liuosta varten SPC 2019-09-20

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit SPC 2020-08-18.doc Uusi

PL

Resepti

Aciclovir Sandoz 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2014-09-02

PL

Resepti

Aclovir 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Acyclostad 200 mg tabletti SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Acyclostad 800 mg tabletti SPC 2020-06-09

PL

Resepti

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2019-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aptivus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atazanavir Accord 200 mg, 300 mg kapseli SPC 2019-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atazanavir Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Atazanavir Stada 150 mg, 200 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2020-06-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Atripla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Baraclude - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biktarvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Celsentri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Combivir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Crixivan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cymevene 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Daklinza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Darunavir Krka - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  |  Seuraavat 30   >