Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: J01D*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 43
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Azactam 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-05-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cayston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cefazolin IPP Pharma 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-08-28

PL

Resepti

Cefepim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Cefepime Norameda 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Cefotaxim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektio-, 2000 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2015-04-27

PL

Resepti

Ceftazidim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2020-06-05.doc

PL

Resepti

Ceftriaxon ACS Dobfar Generics 2 g injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2005-05-09

PL

Resepti

Ceftriaxon Copyfarm 1g injektiokuiva-aine ja 2g infuusiokuiva-aine SPC 2010-01-06

PL

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Ceftriaxon MIP Pharma 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-05-10.doc

PL

Resepti

Ceftriaxon Qilu 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Ceftriaxon Stragen 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine, 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, 2 g infuusiokuiva-aine SPC 2019-05-13

PL

Resepti

Ceftriaxon Villerton 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2019-05-08

PL

Resepti

Cefuroxim B. Braun 750 mg, 1.5 g infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-05-15.docx

PL

Resepti

Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektio-, 1500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-07-24

PL

Resepti

Cefuroxim Sandoz 250, 750, 1500 mg injektiokuiva-aine, 1500 mg infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Cefuroxim Stragen 250 mg injektiokuiva-aine 750 mg, 1.5 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Cefuroxime Orion Pharma 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta-suspensiota varten SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2017-10-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Fetcroja - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Glazidim 2 g, 3 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2016-06-21

PL

Resepti

Glazidim 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine SPC 2018-10-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kefalex 500 mg ja 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-12-15

PL

Resepti

Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-03-13

PL

Resepti

Kefexin 100 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2018-05-14

PL

Resepti

Kefexin 250, 500, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-14

  1  2  |  Seuraavat 30   >