Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H01C*


Valmisteyhteenvedot 1 - 9 kokonaismäärästä 9
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cetrotide - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fyremadel injektioneste, liuos SPC 2020-05-11

PL

Resepti

Octreotide Ratiopharm 10mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2019-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Orgalutran - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog_ml injektio_infuusioneste, liuos valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten valmisteyhteenveto 2020-05-06.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Signifor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Somatuline Autogel 60, 90, 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2019-06-09

PL

Resepti

Synarela 200 mikrog-annos nenäsumute. liuos SPC 2020-08-07.doc