Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: H01B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 14 kokonaismäärästä 14
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Empressin 40 IU - 2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-02-28

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektioneste, liuos SPC 2020-05-14.docx

PL

Resepti

Minirin 0.1 mg-ml nenätipat SPC 2019-06-13

PL

Resepti

Minirin 2.5 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-14

PL

Resepti

Minirin 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Nocdurna 25 mikrog, 50 mikrog tabletti, kylmäkuivattu SPC 2019-08-26

PL

Resepti

Octostim 15 mikrog-ml injektioneste SPC 2019-08-02

PL

Resepti

Octostim 150 mikrog-annos nenäsumute SPC 2019-06-18

PL

Resepti

Oxytocin Orifarm 5 IU, 10 IU injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-08-21

PL

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Stemflova 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-03-12

PL

Resepti

Syntocinon 8.3 mikrog-ml infuusiokonsentraatti - injektioneste SPC 2018-09-20

PL

Resepti

Terlipressiini SUN 0,1 mg-ml injektioneste SPC 2015-07-03.doc