Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: C07AB*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 42
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Atenblock 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-29

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Atenolol Sandoz 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-03-23

PL

Resepti

Bisoproact 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-06-04 Uusi

PL

Resepti

Bisoprolol Accord 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-12

PL

Resepti

Bisoprolol Krka 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-19

PL

Resepti

Bisoprolol Orion 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2020-07-02

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 2.5 mg tabletti SPC 2020-08-03

PL

Resepti

Bisoprolol ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2019-11-27

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Bisoprolol Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-15

PL

Resepti

Bisoprolol SanoSwiss 10 mg tabletti SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Bisoprolol SanoSwiss 5 mg tabletti SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Bisoprolol Vitabalans 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-03-10

PL

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Brevibloc 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-17

PL

Resepti

Diasectral 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-01

PL

Resepti

Emconcor 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-27

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Esmocard 10 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Esmocard 2500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten SPC 2018-02-23

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2021-04-13

PL

Resepti

Metohexal 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-03-25

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Metopocor 1 mg_ml injektioneste SPC 2019-04-29.doc

PL

Resepti

Metoprolin 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolin 50 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-21

  1  2  |  Seuraavat 30   >