Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: A04A*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 35
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Akynzeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aloxi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aprepitant Stada 80 mg, 125 mg, 125 mg+80 mg kapseli SPC 2020-02-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Emend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Fosaprepitant Accord 150 mg infuusiokuiva-aine SPC 2018-09-13

PL

Resepti

Granisetron Baxter (ent. Granisetron Claris) 1 mg-ml injektioneste SPC 2019-05-27

PL

Resepti

Granisetron Hameln 1 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Granisetron Stada 1 mg, 2 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-25

PL

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti SPC 2012-06-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ivemend - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Kytril 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2019-12-19

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 0,08 mg-ml, 0,16 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Ondansetron B. Braun 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-07-03.doc

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4 mg suussa hajoava tabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 4, 8 mg tabletti SPC 2019-09-12

PL

Resepti

Ondansetron Bluefish 8 mg suussa hajoava tabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste SPC 2020-12-18

PL

Resepti

Ondansetron Hameln 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Ondansetron Stada 4, 8 mg tabletti SPC 2019-09-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palonosetron Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Palonosetron Anfarm 250 mikrog, injektioneste, liuos, SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste SPC 2016-08-04

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2016-08-04

PL

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste SPC 2016-08-23

PL

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste SPC 2016-05-02

PL

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-04-06 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Sancuso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Scopoderm 1 mg-72 tuntia depotlaastari SPC 2020-10-30

  1  2  |  Seuraavat 30   >