Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 409
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-04

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Abirateron Avansor 250 mg tabletti, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Abiraterone Glenmark 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-28

PL

Resepti

Abiraterone ratiopharm 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30

PL

Itsehoito

Acuver 100 mg kapseli, kova SPC 2021-02-03

PL

Resepti

Adaxor 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Agomelatine ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Albetol 100 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Alendronat ratiopharm 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-04

PL

Resepti

Alitretinoin Orifarm 10 mg, 20 mg kapseli, pehmeä SCP 2020-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-13

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Amoxin 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-04

PL

Resepti

Amoxin comp 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Amoxin comp 875 mg - 125mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-03-21

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2022-10-24

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Ansatipin 150 mg kapseli, kova SPC 2021-04-23

PL

Resepti

Apixaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-11

PL

Resepti

Apixaban ratiopharm GmbH 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-11

PL

Resepti

Apixaban Stada 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-04

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  Seuraavat 30   >