Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 78 kokonaismäärästä 78
Edelliset 30    |  1  2  3   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 20 mg tabletti SPC 2023-12-11

PL

Itsehoito

Hydrocortisone Orifarm 1 prosenttinen geeli SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2023-02-28

PL

Resepti

Hydrocortisone Panpharma 100 mg Injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten spc 2024-06-17 Uusi

PL

Resepti

Hydromorphone Kalceks 2 mgml, 10 mgml, 20 mgml, 50 mgml injektioinfuusioneste, liuos SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Hydroxocobalamin G.L. Pharma 1mg/ml injektioneste, liuos SPC 2023-06-22

PL

Resepti

Hydroxyurea medac 500 mg kapseli, kova SPC 2023-05-02

PL

Resepti

Hydroxyzine Orifarm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-05-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hyftor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hylvastam 14 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2024-02-09.docx

PL

Resepti

Hypoloc 5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Hypoloc Comp 5 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Hypotron 10 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Hypotron 2.5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Resepti

Hypotron 5 mg tabletti SPC 2021-12-15

PL

Itsehoito

Hyprosan 3.2 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-09-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
HyQvia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hyrimoz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3