Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 78
Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hexyon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hidrasec 10 mg, 30 mg rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2021-12-01

PL

Resepti/itsehoito

Hidrasec 100 mg kapseli, kova SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Hiprex 1 g jauhe SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2023-07-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hirobriz Breezhaler - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Hirudoid forte 4.45 mg-g emulsiovoide SPC 2024-02-29

PL

Itsehoito

Hirudoid forte 4.45 mg-g geeli SPC 2024-01-30

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabletti SPC 2024-04-09

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-04-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hizentra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Holoclar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Holoxan injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2023-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hukyndra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hulio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humalog - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Humira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Humulin NPH KwikPen 100 IU-ml injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä SPC 2024-01-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hycamtin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Hydantin 100 mg tabletti SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Hydofon-50 mg-ml injektio-infuusioneste SPC 2022-12-29

PL

Resepti

Hydrea 500 mg kapseli, kova SPC 2023-06-09

PL

Resepti

Hydrex 50 mg, Hydrex semi 25 mg tabletti SPC 2023-01-26

PL

Itsehoito

Hydrocortison 0.5 prosenttia, 1 prosentti , 2.5 prosenttia emulsiovoide SPC 2020-06-12

PL

Itsehoito

Hydrocortison 0.5 prosenttia, 1 prosentti , 2.5 prosenttia emulsiovoide SPC 2020-06-12

PL

Itsehoito

Hydrocortison 0.5 prosenttia, 1 prosentti , 2.5 prosenttia emulsiovoide SPC 2020-06-12

PL

Itsehoito

Hydrocortison 10 mg-ml liuos iholle SPC 2020-07-27

PL

Resepti

Hydrocortison 10mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Itsehoito

Hydrocortison-ratiopharm 1 prosenttia emulsiovoide SPC 2020-07-20

PL

Resepti

Hydrocortisone Activase 10 mg tabletti SPC 2023-12-11

Edelliset 30    |  1  2  3  |  Seuraavat 30   >