Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 198
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Vardenafil SanoSwiss 5-10-20 mg tabletti PL 2019 05 31.docx

SPC

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-08-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vargatef - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2018-07-13

SPC

Resepti

Varivax injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten PL 2019-02-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Varuby - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vaxelis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vaxigrip injektioneste, suspensio PL 2019-05-23

SPC

Resepti

VaxigripTetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-08-01 Uusi

SPC

Itsehoito

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide PL (OTC) 2016-12-08

SPC

Resepti

Vectavir 1 prosenttinen emulsiovoide PL (Rx) 2016-12-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vectibix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vedrop - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Velbe 10 mg injektiokuiva-aine PL 2018-01-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velcade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velmetia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Velphoro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Veltassa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vemlidy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Venclyxto - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Venlafaxin Hexal 75 mg, 150 mg depotkapseli kova PL 2017-10-18

SPC

Resepti

Venlafaxin Krka 37.5, 75, 150 mg depotkapseli kova PL 2017-11-03

SPC

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5, 75, 150 mg depotkapseli PIL 2018-11-14

SPC

Resepti

Venlafaxin Ratiopharm 37.5, 75, 150 mg depotkapseli PL 2018-04-10

SPC

Resepti

Venlafaxine Bluefish 75, 150 mg depotkapseli PL 2018-07-09

SPC

Resepti

Venofer 20 mg-ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsetraatti, liuosta varten PL 2016-07-18

SPC

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova PL 2018-10-24

SPC

Resepti

Venotrix 20 mg-ml infuusiokons, liuosta varten - injektioneste, liuos PL 2018-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ventavis - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ventilastin Novolizer 100 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2018-03-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >