Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 192
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Vigamox 5mg-ml silmätipat, liuos PL 2018-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vihuma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti PL 2018-02-13

SPC

Resepti

Vildagliptin ratiopharm 50 mg tabletti PL 2019-03-27

SPC

Resepti

Vildagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti PL 2019-09-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimizim - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2020-01-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vimpat - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vinelle 75 mikrog tabletti PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Vinorelbin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti PIL 2015-03-02

SPC

Resepti

Vinorelbine Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti liuosta varten PL 2019-02-16.doc

SPC

Resepti

Vinorelbine Orifarm 20 mg, 30 mg, 80 mg pehmeät kapselit PL 2019-05-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipdomet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vipidia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ViraferonPeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viramune - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Viread - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Visanne 2 mg tabletti PL 2015-09-15

SPC

Itsehoito

Visclear 0,5 mg-ml silmätipat PL 2017-02-01

SPC

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli kerta-annospakkaus PL 2017-03-13

SPC

Itsehoito

Viscotears 2 mg-g silmägeeli PL 2017-03-13

SPC

Resepti

Vistabel 4 Allergan-yksikköä-0.1 ml injektiokuiva-aine PL 2019-08-29

SPC

Itsehoito

Vistaprep jauhe oraaliliuosta varten PL 2016-06-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Visudyne - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Vita-B6 200 mg tabletti PL 2007-11-10

SPC

Resepti

Vitalipid Adult infuusiokonsentraatti PL 2018-11-16

SPC

Resepti

Vitalipid Infant infuusiokonsentraatti PL 2018-11-16

SPC

Resepti

Vitaros 2 mg-g ja 3 mg-g emulsiovoide PL 2018-06-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vitrakvi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >