Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 198 kokonaismäärästä 198
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voncento - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Voriconazol Actavis 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2016-05-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Voriconazole Actavis 50 mg ja 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2016-02-22

SPC

Resepti

Voriconazole Aristo (ent. Amneal) 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-03-20

SPC

Resepti

Voriconazole Fresenius Kabi 200 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2016-04-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Voriconazole Hikma - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Voriconazole Orion 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-02-21

SPC

Resepti

Voriconazole Pfizer 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-06-05

SPC

Resepti

Voriconazole Sandoz 50 mg, 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-03-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vosevi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votrient - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Votubia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Voxra 150, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2017-09-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vpriv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Vreya 0.035 mg-2 mg tabletti, päällystetty PL 2019-04-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyndaqel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Vyxeos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7