Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Imovax Polio injektioneste, suspensio PL 2018-10-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imraldi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imurel 25 mg, 50 mg tabletti PL 2019-11-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imvanex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imvlo 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2013-11-13

SPC

Resepti

Imvlo 4 mg purutabletti PL 2013-11-13

SPC

Resepti

Imvlo 4 mg rakeet PL 2013-11-13

SPC

Resepti

Imvlo 5 mg purutabletti PL 2013-11-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inbrija - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Increlex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incresync - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Indapamide Orion 1.5 mg depottabletti PL 2018-03-16

SPC

Resepti

Indivina 1 mg-2.5 mg, 1mg-5 mg, 2 mg-5 mg tabletti PL 2018-03-29

SPC

Resepti

Indometin 50 mg kapseli PL 2018-03-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inductos - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Inegy 10 mg-20 mg, 10 mg-40 mg, 10 mg-80 mg tabletti PL 2020-02-04 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Infanrix Hexa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Infanrix-Polio injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-09-16

SPC

Resepti

Infanrix-Polio+Hib injektiokuiva-aine ja suspensio, injektiopullo ja esitäytetty ruisku PL 2019-09-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflectra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Influvac injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-05-15

SPC

Resepti

Influvac Tetra injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2020-02-24 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inhixa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Injexate 50 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-05-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inlyta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Innohep 2500, 3500, 4500 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa PL 2019-12-09

SPC

Resepti

Innohep 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000 anti-Xa IU injektioneste kerta-annosruiskussa PL 2019-12-09

SPC

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 120 annosta PL 2019-04-30

SPC

Resepti

Innovair 100-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 180 annosta PL 2019-04-30

SPC

Resepti

Innovair 200-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 120 annosta PL 2019-02-21

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >