Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Innovair 200-6 mikrog-annos inhalaatiosumute 180 annosta PL 2019-02-21

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe 120 annosta PL 2019-04-03

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 100 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe 180 annosta PL 2019-04-03

SPC

Resepti

Innovair nexthaler 200 mikrog-6 mikrog-inhalaatio inhalaatiojauhe PL 2018-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
INOmax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inovelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Inside Brus 150 mg poretabletti PL 2019-11-18

SPC

Itsehoito

Inside Brus 150 mg poretabletti PL OTC 2019-11-18

SPC

Resepti

Insomin 5 mg tabletti PIL 2018-05-04

SPC

Resepti

Inspiolto Respimat 2.5 mikrog-2.5 mikrog inhalaationeste PL 2019-06-06

SPC

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2018-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Instanyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulatard - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insulin lispro Sanofi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Insuman - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Integrilin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intelence - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Intralipid 100 mg-ml ja 200 mg-ml infuusioneste PL 2019-09-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intrarosa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Intratect 100 g-l infuusioneste, liuos PL 2019-02-11

SPC

Resepti

Intratect 50 g-l infuusioneste, liuos PL 2019-02-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
IntronA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Intuniv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invanz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invega - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Invicorp 25 mikrog-2 mg injektioneste PL 2015-08-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invirase - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Invokana - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Iomeron 150, 200, 250, 300, 350, 400 mg I-ml injektioneste, liuos PL 2019-04-25

SPC

Resepti

Iopidine 10 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus PL 2018-03-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >