Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 189
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Imatinib Krka d.d. 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PIL 2019-05-27

SPC

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-08-08

SPC

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-08-08

SPC

Resepti

Imatinib Orion 100 mg kapseli, kova PL 2019-05-24

SPC

Resepti

Imatinib Orion 400 mg kapseli, kova PL 2019-05-24

SPC

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg tabletti, kalvopäälllysteinen PL 2019-04-26

SPC

Resepti

Imatinib ratiopharm 400 mg tabletti, kalvopäälllysteinen PL 2019-04-26

SPC

Resepti

Imatinib Sandoz 100, 400 mg tabletti PL 2019-09-03

SPC

Resepti

Imatinib Stada 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-25

SPC

Resepti

Imatinib Stada 100 mg, 400 mg kapseli, kova PL 2019-05-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imatinib Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imbruvica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imdur 60 mg depottabletti PL 2017-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imfinzi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imigran 10, 20 mg-annos nenäsumute PL 2017-10-25

SPC

Resepti

Imigran 12 mg-ml injektioneste PL 2019-04-25

SPC

Resepti

Imigran Radis 50, 100 mg tabletti PL 2016-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imlygic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Immunate 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2020-02-12

SPC

Resepti

Immunate 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2020-02-12

SPC

Resepti

Immunate 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2020-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imnovid (ent. Pomalidomide Celgene) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imocur 2 mg kapseli PL 2018-10-09

SPC

Itsehoito

Imocur 2 mg kapseli PL OTC 2018-10-09

SPC

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova PL 2019-08-20

SPC

Itsehoito

Imodium 2 mg kapseli, pehmeä PL 2019-08-20

SPC

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti PL 2019-08-20

SPC

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava PL 2019-08-20

SPC

Itsehoito

Imodium Plus 2 mg-125 mg tabletti PL 2019-11-11

SPC

Resepti

Imovane 5 mg ja 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  |  Seuraavat 30   >