Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2017-01-30

SPC

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-06-11

SPC

Resepti

Caspofungin Stada 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-12-19

SPC

Resepti

Caspofungin Stada 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-12-19

SPC

Resepti

Catapresan 150 mikrog tabletti PL 2018-04-09

SPC

Resepti

Catapresan 150 mikrog-ml injektioneste PL 2017-08-28

SPC

Resepti

Caverject Dual 10, 20 mikrog injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2019-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cayston - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cefazolin IPP Pharma 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-03-14

SPC

Resepti

Cefepim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2019-05-09

SPC

Resepti

Cefepime Norameda 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-12-05

SPC

Resepti

Cefotaxim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-11-14

SPC

Resepti

Ceftazidim Fresenius Kabi 1000 mg injektio-, 2000 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-02-07

SPC

Resepti

Ceftazidim MIP Pharma 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2015-04-09.doc

SPC

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-05-10

SPC

Resepti

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-05-10

SPC

Resepti

Ceftriaxon MIP Pharma 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-05-10.doc

SPC

Resepti

Ceftriaxon Qilu 1 g, 2 g injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2020-01-22

SPC

Resepti

Ceftriaxon Stragen 500 mg, 1 g injektiokuiva-aine, 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, 2 g infuusiokuiva-aine PL 2019-05-13

SPC

Resepti

Ceftriaxon Villerton 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten, 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Cefuroxim B. Braun 750 mg ,1.5 g infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2019-08-12.doc

SPC

Resepti

Cefuroxim MIP Pharma 750 mg injektio-, 1500 mg injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-06-04

SPC

Resepti

Cefuroxim Sandoz 250, 750, 1500 mg injektiokuiva-aine, 1500 mg infuusiokuiva-aine liuosta varten PL 2019-05-21

SPC

Resepti

Cefuroxim Stragen 250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-06-07

SPC

Resepti

Cefuroxim Stragen 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-06-07.doc

SPC

Resepti

Cefuroxime Orion Pharma 750 mg, 1.5 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta-suspensiota varten PL 2013-08-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Cegfila - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Celebra 100 mg, 200 mg kapseli, kova PL 2019-07-05

SPC

Resepti

Celecoxib Krka 100 mg ja 200 mg kapseli, kova PL 2018-06-21

SPC

Resepti

Celecoxib Orion 100 mg, 200 mg kapseli, kova PL 2017-11-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >