Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 353
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carbaglu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Carbamazepine Essential Pharma 250 mg peräpuikko PL 2020-07-01 Uusi

SPC

Resepti

Carbidopa-Levodopa Fair-Med 12.5 mg+50 mg, 25 mg+100 mg tabletit PL 2017-06-29

SPC

Itsehoito

Carbo Medicinalis 200 mg kapseli PL 2014-12-01

SPC

Itsehoito

Carbo Medicinalis 250 mg tabletti PL 2019-04-26

SPC

Itsehoito

Carbomix rakeet oraalisuspensiota varten PL 2018-09-17

SPC

Resepti

Carboplatin Accord 10 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Carboplatin Ebewe 10 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2016-12-21

SPC

Resepti

Cardace 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletti PL 2020-01-16

SPC

Resepti

Cardace Comp 2.5 mg-12.5 mg tabletti PL 2020-01-27

SPC

Resepti

Cardiol 12.5mg, 25mg tabletti PL 2017-10-13

SPC

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti PIL 2019-10-04

SPC

Resepti

Cardizem Retard 90, 120, 180 mg depottabletti PL 2020-02-13

SPC

Resepti

Caredin 2,5mg tabletti, suussa hajoava pakkausseloste 2020-05-11.doc

SPC

Resepti

Caredin 5mg tabletti, suussa hajoava pakkausseloste 2020-05-11.doc

SPC

Resepti

Carmustine 100 mg, kuiva-aine ja liuotin PL 2019-07-18.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Carmustine Obvius - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cartexan 400 mg kapseli PL 2019-09-25

SPC

Resepti

Carvedilol Hexal 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg tabletti PL 2020-06-29 Uusi

SPC

Resepti

Carvedilol Orion 6,25mg 12,5mg 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-05-30

SPC

Resepti

Carvedilol STADA 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg ja 25 mg tabletti PL 2019-11-08

SPC

Resepti

Carveratio 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg tabletti PL 2015-05-28

SPC

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten PL 2018-08-30

SPC

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten PL 2018-05-14

SPC

Resepti

Casodex 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-29.doc

SPC

Resepti

Casodex 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-29.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Caspofungin Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2018-07-01

SPC

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-09-18

SPC

Resepti

Caspofungin Mylan 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos PL 2019-09-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >