Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 181 - 210 kokonaismäärästä 361
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Ciprofloxacin Hospira 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2014-04-17

SPC

Resepti

Ciprofloxacin Krka 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-28

SPC

Resepti

Ciprofloxacin Orion (ent. Siprion) 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-02-11

SPC

Resepti

Ciprofloxacin Ratiopharm 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-21

SPC

Resepti

Ciprofloxacin Villerton 2 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-05-27 Uusi

SPC

Resepti

Ciproxin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-04-08

SPC

Resepti

Ciproxin-Hydrocortison 2 mg-ml + 10 mg-ml korvatipat, suspensio PL 2017-05-30

SPC

Resepti

Ciqorin 10, 25, 50, 100 mg kapseli PL 2016-11-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Circadin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Cirrus 5 mg/120 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2019-08-14 Uusi

SPC

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-02-18

SPC

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg_ml injektio-_infuusioneste, liuos PL 2016-06-29

SPC

Resepti

Cisordinol 2 mg, 10 mg ja 25 mg tabletti PL 2015-12-10

SPC

Resepti

Cisordinol Depot 200 mg-ml, 500 mg-ml injektioneste PL 2015-12-10

SPC

Resepti

Cisordinol-Acutard 50 mg-ml injektioneste PL 2015-12-10

SPC

Resepti

Cisplatin Accord 1 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-02-27

SPC

Resepti

Citalopram Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-06-17 Uusi

SPC

Resepti

Citalopram Vitabalans 20, 40 mg tabletti PL 2015-11-19

SPC

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10, 20, 40 mg tabletti PL 2014-07-23

SPC

Resepti

Citanest Dental Octapressin 30 mg-ml - 0,54 mikrog-ml injektioneste PL 2019-02-08

SPC

Itsehoito

Citrafleet jauhe oraaliliuosta varten PL 2015-12-23

SPC

Resepti

Clamycinstad 250, 500 mg tabletti PIL 2003-05-12

SPC

Resepti

Clariscan 0,5 mmol-ml injektioneste, PL 2017-03-08

SPC

Resepti

Clarithromycin Accord 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-14

SPC

Resepti

Clarithromycin Hexal (ent. Clarithromycin Gea) 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-12-04

SPC

Resepti

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-04-23

SPC

Resepti

Clarithromycin ratiopharm 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2017-12-07

SPC

Resepti

Clarium 200 mg depotkapseli, kova PL 2017-11-24

SPC

Resepti

Clastec 150 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2016-08-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >