Humanläkemedel
SPC PL
Veterinära läkemedel
SPC PL
Växtbaserade läkemedel
SPC PL
Läkemedlets namn
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Läkemedlets namn

Innehavare av
försäljningstillstånd

Försäljningstillståndets
nummer

Fri textsökning

Verksamt ämne

Läkemedelsform

Biverkning

Terapeutisk indikation

Kontraindikation

Fyll i fälten på finska


Produktresuméer för växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel (Summary of Product Characteristics, SPC)

Produktresumén inkluderar de med tanke på användningen av ett växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserat läkemedel viktigaste uppgifterna som hälsovårdspersonalen behöver känna till.

Produktresuméerna publiceras på finska, så det lönar sig att använda finska ord då man fyller i sökkriterierna.

Det material som publiceras är inte nödvändigtvis fullständigt eller uppdaterat, vilket beror på den tekniska kvaliteten hos de filer som har levererats till Säkerhets- och utvecklingcentret för läkemedelsområdet Fimea eller tidigare till Läkemedelsverket och leveransfördröjningar. På grund av detta kan Fimea inte garantera att dokumentet som finns på nätet fullständigt motsvarar den produktresumé och bipacksedel som officiellt har godkänts i samband med beslutet om försäljningstillstånd. Endast produktresuméer och bipacksedlar i pappersformat i enlighet med beslut om försäljningstillståndet är giltiga.