Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Taflotan 15mikrog-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus PL 2017-10-24

SPC

Resepti

Tafluprost Santen 15 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2018-02-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tagrisso - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Takhzyro - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Takipril 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-17.doc

SPC

Resepti

Takrozem 0.1 prosenttinen voide PIL 2018-11-28.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Talmanco - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Taltz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Talzenna

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Talzenna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tambocor 10 mg-ml injektioneste PL 2017-08-23

SPC

Resepti

Tambocor 100 mg tabletti PL 2019-03-27

SPC

Resepti

Tambocor Retard 100 mg, 200 mg depotkapseli PL 2019-01-10

SPC

Resepti

Tamictor 0.4 mgsäädellysti vapauttava kapseli, kova PIL2015-06-25

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tamiflu - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tamofen 10 mg ja 20 mg tabletit PL 2013-09-23

SPC

Resepti

Tamsact 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova PL 2019-04-04

SPC

Resepti

Tamsu-Anlini 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2015-08-03

SPC

Resepti

Tamsucinfa 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2015-08-03

SPC

Resepti

Tamsugaran 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2015-08-03

SPC

Resepti

Tamsulogen 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2016-06-09

SPC

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Krka 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli PIL 2016-02-02

SPC

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Orion 0.4 mg depotkapseli PL 2017-12-04

SPC

Resepti

Tamsulosiinihydrokloridi Sandoz 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli PIL 2019-12-12

SPC

Resepti

Tamsumin 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli PIL 2015-10-22

SPC

Resepti

Tamsupli 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2015-08-03

SPC

Resepti

Tamsurion 0.4 mg depotkapseli PL 2018-12-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tandemact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Tanonalla 5-2.5 mg, 10-5 mg, 20-10 mg, 30-15 mg, 40-20 mg depottabletti PL 2019-11-12

SPC

Resepti

Tapin 25 mg plus 25 mg lääkelaastari PL 2018-11-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >