Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trelegy Ellipta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tremfya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Trental 400 mg depottabletti PL 2017-02-20

SPC

Itsehoito

Treo poretabletti PL 2018-10-25

SPC

Resepti

Treosulfan Tillomed 5 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten, PL 2020-01-03.doc

SPC

Resepti

Treposa 1, 2.5, 5, 10 mg - ml infuusioneste, liuos PL 2019-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Tresiba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trevicta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trexan 2.5 mg-ml, 25 mg-ml injektioneste PL 2019-10-30

SPC

Resepti

Trexan 2.5, 10 mg tabletti PL 2019-01-28

SPC

Resepti

Trexan 25 mg-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-09-04

SPC

Resepti

Triaxis injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Trica 20 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2017-11-14

SPC

Resepti

Trientine Tillomed 167 mg kapseli PL 2020-02-07 Uusi

SPC

Resepti

TRIESENCE 40 mg-ml injektioneste, suspensio PL 2017-06-23

SPC

Resepti

Trikozol 400 mg tabletti PL 2019-05-02

SPC

Resepti

Trileptal 150, 300, 600 mg tabletti PL 2019-07-15

SPC

Resepti

Trileptal 60 mg-ml oraalisuspensio PL 2020-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trimbow - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti PL 2007-12-18

SPC

Resepti

Trimopan 10 mg-ml oraalisuspensio PL 2019-01-09

SPC

Resepti

Trimopan 100mg, 160mg tabletti, kalvopäällysteinen ja Trimopan 300 mg tabletti PL 2018-08-07

SPC

Itsehoito

Trineurin tabletti PL 2018-01-31

SPC

Resepti

TrioBe tabletti PL 2018-05-07

SPC

Resepti

Triplixam tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-07-04

SPC

Itsehoito

Triplo 500 mg-50 mg poretabletti PL 2017-10-10

SPC

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-06

SPC

Resepti

Trisekvens tabletti PL 2017-10-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Trisenox - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Triumeq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >