Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 252
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Oftan Dexa-Chlora silmätipat PIL 2016-12-01

SPC

Resepti

Oftan Dexa-Chlora silmävoide PIL 2018-11-05

SPC

Resepti

Oftan Flurekain 1.25 mg-ml + 3 mg-ml silmätipat PL 2018-05-31

SPC

Resepti

Oftan Metaoksedrin 100mg-ml silmätipat, liuos PL 2017-04-27

SPC

Resepti

Oftan Obucain 4 mg-ml silmätipat, liuos PL 2018-06-20

SPC

Resepti

Oftan Scopolamin 2.25 mg/ml silmätipat PIL 2013-01-08

SPC

Itsehoito

Oftan Starine 0.5 mg/ml silmätipat PIL 2003-12-08

SPC

Resepti

Oftan Syklo 5 mg-ml, 10 mg-ml silmätipat PL 2018-03-26

SPC

Resepti

Oftan Timolol 5 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus PL 2019-11-25

SPC

Resepti

Oftan Timolol 5 mg/ml silmätipat, liuos PL 2019-11-25

SPC

Resepti

Oftan Tropicamid 5 mg-ml silmätipat PIL 2018-03-28

SPC

Resepti

Oftan-Scopolamin 2.5 mg-ml silmätipat PIL 99-01-14

SPC

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos kerta-annospakkaus PL 2019-09-18

SPC

Resepti

Oftaquix 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-08-08

SPC

Resepti

Oftastad 50 mikrog-ml silmätipat, liuos PL 2019-07-11

SPC

Resepti

Oftastad comp 50 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-11-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ogivri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti PL 2008-10-17

SPC

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava PL 2008-10-17

SPC

Resepti

Olanzapin Actavis 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti PL 2019-08-02

SPC

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti PL 2008-10-17

SPC

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 5mg, 7.5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava PL 2008-10-17

SPC

Resepti

Olanzapin Orion 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti PL 2019-04-03

SPC

Resepti

Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava PL 2019-04-24

SPC

Resepti

Olanzapin ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 15 mg, 20 mg tabletti PL 2018-10-26

SPC

Resepti

Olanzapin ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava PL 2019-10-01

SPC

Resepti

Olanzapin Sandoz 5, 7.5, 10,15 ja 20 mg tabletti PL 2019-08-26

SPC

Resepti

Olanzapine Accord 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti PL 2019-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Apotex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Olanzapine Glenmark - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >