Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 61 - 90 kokonaismäärästä 295
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Menopur 1200 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2017-11-13

SPC

Resepti

Menopur 600 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten PL 2017-11-13

SPC

Resepti

Menopur injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2017-06-21

SPC

Resepti

Mentixa 10, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-06-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Menveo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepact - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mepsevii - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Mercaptopurin Orion 50mg tabl PIL 2017-09-22

SPC

Resepti

Mercilon tabletti PL 2018-12-07

SPC

Resepti

Meronem injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-09-12

SPC

Resepti

Meropenem Accord 500 mg, 1 g injektio-infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-09-05

SPC

Resepti

Meropenem Stada 500 mg, 1 g injektio- infuusiokuiva-aine, liuosta varten PL 2018-08-15

SPC

Resepti

Mestinon 10, 60 mg tabletti PL 2016-07-29

SPC

Resepti

Metadon Abcur 10 mg tabletti PL 2019-02-12

SPC

Resepti

Metadon Abcur 40 mg tabletti PL 2019-02-12

SPC

Resepti

Metadon Abcur 5, 20 mg tabletti PL 2019-02-12

SPC

Resepti

Metadon Abcur Ab 20 mg, 40 mg tabletti PL 2019-01-15.doc

SPC

Resepti

Metadon Abcur Ab 5 mg, 10 mg tabletti PL 2019-01-15.doc

SPC

Resepti

Metadon Nordic Drugs 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg oraaliliuos PL 2015-08-05

SPC

Resepti

Metadon Nordic Drugs 130 mg, 140 mg, 150 mg, 160 mg, 170 mg, 180 mg, 190 mg, 200 mg oraaliliuos PL 2014-07-31

SPC

Resepti

Metadon Nordic Drugs 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 70 mg, 80 mg, 90 mg, 100 mg, 110 mg, 120 mg oraaliliuos PL 2014-07-31

SPC

Itsehoito

Metalax 10 mg peräpuikko PL 2014-12-04

SPC

Itsehoito

Metalax-Röntgen enterotabletti ja peräpuikko PIL 2002-07-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Metalyse - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Metforem 500, 750 mg depottabletti, 1 g tabletti PL 2016-11-11

SPC

Resepti

Metformin Accord 500 mg depottabletti PL 2019-02-14

SPC

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti PL 2017-11-21

SPC

Resepti

Metformin Mylan 500, 850, 1000 mg tabletti PL 2017-10-17

SPC

Resepti

Metformin Orion 500 mg, 750 mg, 1000 mg depottabletti PL 2018-04-30

SPC

Resepti

Metformin Stada 1000 mg tabletti PL 2017-04-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Seuraavat 30   >