Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 302
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Montelukast Accord 5 mg purutabletti PL 2020-01-09

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 10mg kalvopäällysteinen tabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5mg purutabletti PL 2010-09-03

SPC

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti PL 2020-05-08

SPC

Resepti

Montelukast Krka 4 mg purutabletti PL 2020-05-08

SPC

Resepti

Montelukast Krka 5 mg purutabletti PL 2020-05-08

SPC

Resepti

Montelukast MSD 10 mg tabletti PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Montelukast MSD 4 mg purutabletti PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Montelukast MSD 4 mg rakeet PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Montelukast MSD 5 mg purutabletti PL 2019-10-02

SPC

Resepti

Montelukast Mylan 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-04.doc

SPC

Resepti

Montelukast Mylan 5mg purutabletti PL 2020-05-27.docx

SPC

Resepti

Montelukast Navamedic 4 mg purutabletti PL 2016-06-01

SPC

Resepti

Montelukast Orion 10mg tabletti PL 2019-06-19.doc

SPC

Resepti

Montelukast Orion 4mg purutabletti PL 2019-06-19.doc

SPC

Resepti

Montelukast Orion 5mg purutabletti PL 2019-06-19.doc

SPC

Resepti

Montelukast Ratiopharm 10mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-07.doc

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 4 mg purutabletti PL 2019-06-10

SPC

Resepti

Montelukast ratiopharm 5 mg purutabletti PL 2019-06-10

SPC

Resepti

Montelukast Sandoz 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-06-23.docx

SPC

Resepti

Montelukast Sandoz 4 mg rakeet PL 2020-05-26.docx

SPC

Resepti

Montelukast Stada 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2010-09-08

SPC

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletti PL 2010-09-08

SPC

Resepti

Montelukast SymPhar 10 mg PL 2010-10-06.doc

SPC

Resepti

Montelukast SymPhar 4 mg, 5 mg purutabletti PL 2010-10-06.doc

SPC

Resepti

Monurelle 3 g rakeet oraaliliuosta varten PL 2019-01-31.docx

SPC

Resepti

Morphin 2 mg-ml injektioneste PL 2014-12-01

SPC

Resepti

Morphin 20 mg-ml injektioneste, liuos PL 2014-12-01

SPC

Resepti

Morphine Orion 20 mg-ml injektioneste PL 2020-02-03

SPC

Resepti

Morphine Unimedic 1 mg-ml injektioneste PL 2019-11-29.doc

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  Seuraavat 30   >