Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 242
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eviplera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evista - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evoltra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Evorel Conti depotlaastari PIL 2020-01-16

SPC

Resepti

Evorel Sequi depotlaastari PL 2020-01-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evotaz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exelon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti PL 2018-07-24

SPC

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-02-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exforge HCT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exjade - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Exocin 3 mg-ml silmätipat PL 2016-03-09

SPC

Resepti

Expros 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli PL 2018-07-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Extavia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Extraneal peritoneaalidialyysineste PL 2016-01-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Exviera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eylea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ezelicon 10 mg tabletti PL 2019-12-12

SPC

Resepti

Ezetimib Actavis 10 mg tabletti PL 2018-03-06

SPC

Resepti

Ezetimib Amneal 10 mg tabletti PL 2017-09-21

SPC

Resepti

Ezetimib Aristo 10mg tabletti PL 2018-08-24.doc

SPC

Resepti

Ezetimib KRKA 10 mg tabletti PL 2016-10-31

SPC

Resepti

Ezetimib Liconsa 10 mg tabletti PL 2019-09-20

SPC

Resepti

Ezetimib Sandoz 10 mg tabletti PL 2019-08-13

SPC

Resepti

Ezetimib Stada 10 mg tabletti PL 2019-04-17

SPC

Resepti

Ezetimibe Accord tabletti PL 2019-02-07

SPC

Resepti

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletti PL 2018-02-07

SPC

Resepti

Ezetimibe Orion 10 mg tabletti PL 2019-04-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >