Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 151 - 180 kokonaismäärästä 242
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-01-02 Uusi

SPC

Resepti

Escitalopram Krka 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-02-28 Uusi

SPC

Resepti

Escitalopram Navamedic (ent. Escitalopram Aspen) 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-07-09

SPC

Resepti

Escitalopram Orion 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-08-05

SPC

Resepti

Escitalopram ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-12-10

SPC

Resepti

Escitalopram Sandoz 5, 10, 15, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-09

SPC

Resepti

Escor 8 mg depotkapseli PL 2015-09-18

SPC

Resepti

Esketamine Kalceks 5mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-09-25.doc

SPC

Resepti

Esketamine Orifarm 5 mg-ml, 25 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PIL 2019-06-27.docx

SPC

Resepti

Esliva 700 mg lääkelaastari PL 2018-05-30

SPC

Resepti

Esmeron 10 mg/ml injektioneste PIL 2017-05-19

SPC

Resepti

Esmocard 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-11-15

SPC

Resepti

Esmocard 2500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten PL 2018-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esmya - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli PL 2012-07-18

SPC

Resepti

Esomeprazol Actavis 20, 40 mg enterotabletti PL 2017-12-13

SPC

Resepti

Esomeprazol Krka 20, 40 mg enterokapseli PL 2018-01-19

SPC

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20, 40 mg enterotabletti PL 2017-02-22

SPC

Itsehoito

Esomeprazol Orion 20 mg enterotabletti OTC PL 2018-09-21

SPC

Resepti

Esomeprazol Orion 20, 40 mg enterotabletti PL 2018-09-21

SPC

Itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20 mg enterokapseli PL OTC 2019-01-17

SPC

Resepti

Esomeprazol ratiopharm 20, 40 mg enterokapseli PL 2019-01-17

SPC

Itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti OTC PL 2019-03-08

SPC

Resepti

Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti PL 2019-03-08

SPC

Resepti

Esomeprazol Sandoz 40 mg enterotabletti PL 2019-03-08

SPC

Itsehoito

Esopraz 20 mg enterotabletti OTC PL 2017-01-26

SPC

Resepti

Esopraz 20, 40 mg enterotabletti PL 2017-01-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Estalis 50 mikrog-250 mikrog per 24 tuntia depotlaastari PL 2016-04-06

SPC

Resepti

Estracyt 140 mg kapseli PL 2018-11-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >