Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 91 - 120 kokonaismäärästä 260
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Betoptic S 2.5 mg-ml silmätipat, suspensio PIL 2018-03-27

SPC

Resepti

Bevacomb 5mg-80mg, 5mg-160mg, 10mg-160mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2018-08-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bevespi Aerosphere - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bexsero - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bezalip 400 mg depottabletti PL 2019-07-30

SPC

Resepti

Bicain Pond Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-24

SPC

Resepti

Bicain Spinal 5 mg-ml injektioneste, liuos PL 2019-10-24

SPC

Resepti

Bicalutamid Orion 150 mg tabletti PL 2018-05-04

SPC

Resepti

Bicalutamid Orion 50 mg tabletti PL 2018-05-04

SPC

Resepti

Bicalutamide Bluefish 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-12-13 Uusi

SPC

Resepti

Bicalutamide Bluefish 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-12-13 Uusi

SPC

Resepti

BicaNova 1.5 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste PIL 2019-08-01

SPC

Resepti

BicaNova 2.3 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste PIL 2019-08-01

SPC

Resepti

BicaNova 4.25 prosenttia glukoosi peritoneaalidialyysineste PIL 2019-08-01

SPC

Resepti

Bicavan 150 mg tabletti PIL 2016-08-30

SPC

Resepti

Bicavan 50 mg tabletti PIL 2016-08-30

SPC

Resepti

BicaVera 1.5 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2019-08-01

SPC

Resepti

Bicavera 1.5 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2020-01-10.docx

SPC

Resepti

BicaVera 2.3 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2019-08-01

SPC

Resepti

Bicavera 2.3 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2016-11-25.docx

SPC

Resepti

BicaVera 4.25 prosenttia glukoosi, 1,75 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2019-08-01

SPC

Resepti

Bicavera 4.25 prosenttia glukoosi, 1.25 mmol-l kalsium, peritoneaalidialyysineste PL 2020-01-10.docx

SPC

Resepti

Bifril Comp 30 mg/12.5 mg tabletti PIL 2011-07-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biktarvy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Bimatoprost Accord 0,1 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-02-05

SPC

Resepti

Bimatoprost Accord 0,3 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-02-05

SPC

Resepti

Bimatoprost Sandoz 0.3 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-09-10

SPC

Resepti

Bimatoprost Stada 0,3 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-01-28

SPC

Resepti

Bimatoprost-Timolol Mylan 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-09-27

SPC

Resepti

Bimatoprost-Timolol STADA 0.3 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos PL 2019-10-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  |  Seuraavat 30   >