Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 260 kokonaismäärästä 260
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Burana 200, 400 mg tabletti PL OTC 2019-11-29

SPC

Resepti

Burana 200, 400, 600, 800 mg tabletti PL 2019-11-29

SPC

Resepti

Burana 40 mg-ml oraalisuspensio PL 2019-11-07

SPC

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2019-11-29

SPC

Resepti

Burana Comp 200 mg-30 mg, 400 mg-60 mg tabletti PL 2019-11-29

SPC

Resepti

Burana Slow 800 mg depottabletti PL 2019-11-29

SPC

Itsehoito

Burana-C tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-11-29

SPC

Resepti

Burana-Caps 400 mg kapseli PL 2019-11-29

SPC

Itsehoito

Burana-Caps 400 mg kapseli PL OTC 2019-11-29

SPC

Itsehoito

Buranagel 50 mg-g geeli PL 2018-04-10

SPC

Resepti

Buscopan 10 mg tabletti PL 2020-02-17 Uusi

SPC

Resepti

Buscopan 20 mg-ml injektioneste PL 2020-02-17 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busilvex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Buspiron ratiopharm (ent. Buspiron Actavis) 5 mg, 10 mg tabletti PL 2019-08-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Frasenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Busulfan Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Buventol Easyhaler 100, 200 mikrog-annos inhalaatiojauhe PL 2017-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Buvidal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Bydureon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Byetta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9