Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 41 kokonaismäärästä 41
Edelliset 30    |  1  2   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xultophy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xydalba - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Xylocain 100 mg-ml sumute iholle, liuos PL 2019-04-29

SPC

Resepti

Xylocain 2 prosenttinen geeli PL 2017-10-31

SPC

Resepti

Xylocain Dental Adrenalin 20 mg-ml+ 12.5 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2019-02-08.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Xyrem - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Xyzal 0.5 mg/ml oraaliliuos PL 2019-03-01

SPC

Resepti

Xyzal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-01

SPC

Itsehoito

Xyzal 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL OTC 2019-03-01

SPC

Resepti

Xyzal 5 mg-ml tipat PL 2017-08-28

SPC

Itsehoito

Xyzal 5 mg-ml tipat PL OTC 2017-08-28

Edelliset 30    |  1  2