Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 265 kokonaismäärästä 265
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Lung test gas 0,3 prosenttia lääkkeellinen kaasu PL 2019-01-02

SPC

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-05-23

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lusutrombopag Shionogi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lutathera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lutinus 100 mg emätinpuikko, tabletti PL 2018-09-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Luxturna - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lymecycline Kinedexe 300 mg kapseli, kova PL 2018-12-12

SPC

Resepti

Lymecycline ratiopharm (ent.Actavis) 300 mg kapseli, kova PL 2018-05-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lymphoseek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen PL 2018-11-08

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lynparza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lyribastad 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg kapseli PL 2018-03-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyrica - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Lyrinel 5, 10, 15 mg depottabletti PL 2006-07-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
LysaKare - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lysodren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Lyxumia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Lääkehappi AWO 100 prosenttia, lääkkeellinen kaasu, puristettu PL OTC 2019-10-28

SPC

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen PL 2017-12-17

SPC

Resepti

Lääkehappi AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2017-12-17

SPC

Itsehoito

Lääkeilma AWO 100 prosenttinen lääkkeellinen kaasu PL 2015-02-17

SPC

Resepti

Lääkkeellinen 5 kaasun keuhkofunktiokaasu AWO PL 2018-08-27

SPC

Resepti

Lääkkeellinen ilokaasu AWO 100-prosenttinen lääkkeellinen kaasu PL 2019-06-06

SPC

Resepti

Lääkkeellinen karbogeeni AWO 5 pros.-95 pros. lääkkeellinen kaasu PL 2015-02-17

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9