Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 132 kokonaismäärästä 132
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5   
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletiti PL 2020-01-28 Uusi

SPC

Resepti

Granisetron Teva 1 mg-1 ml injektio-infuusiokonsentraatti PL 2016-08-16

SPC

Resepti

Granocyte 0.105 mg injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin PL 2020-02-27 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granpidam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grastofil - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grasustek - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Grazax 75 000 SQ-T tabletti, kylmäkuivattu PL 2019-10-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Grepid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Gyno-Daktarin 2 prosenttia emätinvoide PL 2016-01-15

SPC

Itsehoito

Gyno-Daktarin 2 prosenttia emätinvoide PL OTC 2016-01-15

SPC

Itsehoito

Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko PL 2016-01-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5