Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi KoodistoEläinlääkkeiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote, joka on lääkepakkauksessa. Siihen on koottu käyttäjäystävällisessä muodossa ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä mahdollisista haittavaikutuksista. Lisäksi pakkausselosteessa on ohjeet lääkejätteen käsittelystä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimellä, ATC-koodilla tai myyntilupanumerolla.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: i


Pakkausselosteet 1 - 19 kokonaismäärästä 19
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ibraxion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Imaverol vet 100 mg/ml konsentraatti liuosta varten, iholle PL 2017-08-11

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Improvac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Imrestor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Incurin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Inflacam - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ingelvac CircoFLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ingelvac PCV FLEX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Innovax-ILT - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Insistor vet. 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2018-04-25.docx

SPC

Resepti

Interceptor 2.3 mg 5.75 mg 11.5 mg 23 mg tabletti PL 2018-09-24

SPC

Resepti

Isaderm vet geeli PL 2014-03-20

SPC

Resepti

Isathal 1 pros. silmätipat, suspensio PL 2015-01-02

SPC

Resepti

Isocare Vet 1000 mg-g inhalaatiohöyry, neste PL 2016-07-18.docx

SPC

Resepti

Isoflo vet inhalaatiohöyry, neste PL 2017-10-18

SPC

Resepti

Itrafungol vet 10 mg-ml oraaliliuos PL 2016-01-22

SPC

Resepti

Ivomec Comp oraalipasta hevosille PI 2011-11-01

SPC

Resepti

Ivomec vet 10 mg-ml injektioneste, liuos PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Ivomec vet 18,7 mg-g oraalipasta PL 2017-02-20